wow slot ใหม่ ล่าสุด

“อุตสาหกรรมยาเสพติด” เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟื้นตัว ราคาถูกเป็นประวัติการณ์

องค์การสหประชาชาติเตือนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้ตลาดยาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกฟื้นตัว มีความคึกคักและหลากหลายมากขึ้น และกลุ่มค้ายาเสพติดกำลังใช้เส้นทางลักลอบใหม่เพื่อกระจายเมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดอื่น ๆ จำนวนมากไปทั่วทั้งภูมิภาค สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) รายงานว่า ปีที่แล้ว เมทแอมเฟตามีนเกือบ 151 ตันถูกยึดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก รวมถึงเคตามีนที่ยึดได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คือ 27.4 ตัน เพิ่มขึ้น 167%...