นิด้าโพลชี้ คลิป “เสี่ยแป้ง” กระทบกระบวนการยุติธรรมไทย

"เนวิน" แจ้งบทลงโทษจากเอเอฟซี เหตุนักเตะวิวาทเกมบุรีรัมย์ แพ้ เจ้อเจียง

ประชาธิปัตย์เลือดไหลไม่หยุด หลัง “เฉลิมชัย” ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจนี้ ตั้งแต่วันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค รวม 1,310 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่า มีประชาชน ติดตามข่าวการหนีคุกของ นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” อย่างใกล้ชิด มี 9.47% ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ 53.66% ติดตามบ้างพอสมควร คนไม่ติดตามเลย มีประมาณ 36.87%

 นิด้าโพลชี้ คลิป “เสี่ยแป้ง” กระทบกระบวนการยุติธรรมไทย

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า ติดตามข่าวตลอด และติดตามบ้างพอสมควร เกี่ยวกับข่าวการหนีคุกของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” (จำนวน 827 หน่วยตัวอย่าง) ถึงผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย กรณีการหนีคุกรวมถึงการอัดคลิปร้องขอความเป็นธรรมของ “แป้ง นาโหนด” พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 42.20% บอกว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก และเมื่อถามว่าหน่วยงานรัฐ ควรทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่าง 49.94% บอกว่า ควรตรวจสอบข้อร้องเรียนของเสี่ยแป้ง ขณะที่ 31.56% บอกว่า ควรเจรจาให้ เสี่ยแป้ง มอบตัว 27.09% บอกต้องจับเสี่ยแป้งให้ได้ และ 25.27% ให้ใช้โอกาสนี้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ภาพและข้อมูลจาก : NIDA Poll

กาแฟร้อนหกใส่ผู้โดยสาร อึ้งคำพูดแอร์บนเครื่องไม่มีกล้องไม่รับผิดชอบ